• Kategorie
  • Szukaj
  • INSTALACJE GAZOWE

Blok rozdzielczy PS16bar RVS8 x 2 x RVS8
Produkt niedostępny
Zawór butli gazowej GAZ
Produkt niedostępny

Gaz jest idealny do gotowania i ogrzewania ze względu na swoją wysoką wydajność. Przy starannej instalacji nie stwarza większego zagrożenia niż inne źródła energii. Znacznie większe jest ryzyko poważnych wypadków i pożarów spowodowanych przez tlące się kable z nieuregulowanych prostowników akumulatorów czy nieprawidłowo zainstalowanych lub źle konserwowanych układów paliwowych, zwłaszcza jeśli źródłem energii jest benzyna. Jeśli chcesz ogrzewać, chłodzić lub gotować na gazie na pokładzie, lub w kamperze, musisz wziąć sobie do serca najważniejsze wskazówki.

Instalacja gazowa na jacht i kempingu

Gaz jest najpopularniejszym paliwem podczas biwakowania i na pokładzie. Stanowi więc ważny element zaopatrzenia w energię, ponieważ jest wykorzystywany do chłodzenia i ogrzewania, a także do gotowania i grillowania. Do żeglowania i biwakowania używa się zazwyczaj butli z gazem propan lub butan. Przy prawidłowym obchodzeniu się ze sprawdzonym, atestowanym sprzętem, gazy skroplone są bezpiecznymi źródłami energii. Wynika to częściowo z surowych norm i przepisów dotyczących instalacji gazowych oraz wymaganych prawem przeglądów. 

Instalacje gazowe na jachtach, łodziach, w przyczepach kempingowych muszą być wykonywane w sposób bezpieczny i przy użyciu specjalnych elementów przeznaczonych do tego celu. Ponadto instalacja gazowa musi być co dwa lata poddana przeglądowi i zatwierdzeniu przez certyfikowanego specjalistę. Wymagania prawne dotyczące nowej instalacji są złożone i muszą być ściśle przestrzegane. Niezależnie jednak od przepisów, dobrą praktyką jest stałe czuwanie nad bezpieczeństwem systemu.  Na instalację gazową należy także zwrócić szczególną uwagę przy zakupie łodzi używanej.

Instalacja gazowa na jachcie: gotowanie i ogrzewanie

W „Przepisach nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów” wydanych przez Polski Związek Żeglarski zapisano, że butle gazowe o masie powyżej 3 kg powinny być przechowywane na pokładzie lub w pomieszczeniu oddzielonym od wnętrza jachtu i zapewniającym łatwy dostęp do zaworu butli. Przestrzeń ta powinna znajdować się powyżej linii wodnej, być dobrze wentylowana i posiadać wylot gazu nad burtą jachtu w najniższym punkcie. Natomiast butle gazowe o pojemności nieprzekraczającej 3 kg mogą być umieszczone wewnątrz jachtu, ale kuchenka lub grzejnik muszą być zamontowane bezpośrednio na butli lub połączone z butlą elastycznym przewodem gazowym o długości nieprzekraczającej 1 m. Butla musi być także umieszczona w miejscu łatwo dostępnym.

Butla gazowa

Butle gazowe powinny posiadać atest organu nadzoru technicznego, natomiast orurowanie instalacji musi być wykonane ze stali lub miedzi. Połączenie rurociągów z butlami ma być wykonane za pomocą elastycznych węży wysokociśnieniowych lub rur spiralnych. Należy także unikać wielu połączeń rur, aby wytrzymać naprężenia związane z normalną eksploatacją jednostki. Z drugiej strony średnica powinna zapewnić zasilanie o wymaganej wydajności i ciśnieniu. Ponadto w instalacji gazu płynnego należy zamontować główny zawór odcinający, umożliwiający szybkie zamknięcie wszystkich odbiorników gazu i zapewniający łatwy dostęp.

W naszym sklepie znajdziesz wszystko do profesjonalnej instalacji gazowej, od zaworów butlowych, złączek z pierścieniami zaciskowymi, węży gazowych po gazowe systemy ostrzegawcze.