• Kategorie
  • Szukaj
  • Anody

Wybór odpowiedniego metalu na anody jest kluczowy do ochrony przed korozją elektrolityczną. W zależności od rodzaju wody w jakiej pływa jednostka wybieramy:

Słona woda - zalecane anody cynkowe.

Słodka woda - wybór to anody magnezowe.

Woda słonawa - najlepsze rezultaty dają anody aluminiowe.

Dlaczego używane są anody?
Ochrona części metalowych znajdujących się pod linią wody przed niszczącym działaniem elektrolitycznym jest bardzo poważnym problemem. Prostym i niedrogim rozwiązaniem jest użycie anody wykonanej z odpowiedniego metalu, który odciąga korozję z samych zagrożonych części. Wiele osób nazywa ten typ anod po prostu ANODAMI CYNKOWYMI.

Krytycznym punktem anody protektorowej jest zastosowany metal. Jeśli anoda ulegnie awarii, tj. Nie poświęci się całkowicie, aby pochłonąć zniszczenia elektrolityczne, nie będzie w stanie chronić zagrożonych części łodzi. Dwie najważniejsze rzeczy zapewniające pełną ochronę anody to staranny montaż i wolny od zanieczyszczeń stop metalu. Niektóre takie zanieczyszczenia w anodzie cynkowej mogą przekierowywać prądy elektryczne i „zwierać” anodę. Inne zanieczyszczenia tworzą warstwę izolacyjną na powierzchni anody. Bezpośrednim powodem awarii niektórych typów anod jest zanieczyszczenie metalu.

Co to jest korozja elektrolityczna?
Naukowy termin „korozja elektrolityczna” lub „galwaniczna” opisuje rodzaj zniszczenia, któremu anody mają zapobiegać. Ta korozja jest zwykle uruchamiana, gdy różne metale znajdują się blisko siebie w słonej wodzie. Efekt jest podobny do latarki - powstaje prąd elektryczny, który utrzymuje się do momentu pożarcia jednego z metali - bateria rozładowuje się. Erozję tę można zaobserwować na wałach, śrubach napędowych, wiosłach i innych elementach wyposażenia lub częściach napędowych w słonej wodzie. Niektóre metale reagują aktywniej niż inne i są spożywane jako pierwsze. Czynność ta powoduje, że np. Okucie stalowe ulega korozji, a okucie z brązu tuż obok nie ulega zniszczeniu. W każdym razie obie części mogą być chronione przez starannie zainstalowaną anodę. Powodem określenia „anoda protektorowa” jest efekt ofiarny anody.

Nie wszystkie anody nadają się do każdego zastosowania. Anody cynkowe np. B. po pewnym czasie w słodkiej wodzie uzyskać białą warstwę utleniania. Warstwa ta izoluje anodę i zapobiega jej skutecznej pracy, nawet jeśli statek powraca w słonej wodzie. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić i wyczyścić lub nawet wymienić anody cynkowe po wycieczkach w akwenach słodkowodnych.

Jeśli statek znajduje się w słodkiej wodzie dłużej niż 2 tygodnie, anody należy wymienić na anody magnezowe. Z drugiej strony anody magnezowe są bardziej reaktywne niż anody cynkowe lub aluminiowe i dlatego idealnie nadają się do wody słodkiej. Jednak anody magnezowe stają się bardzo aktywne w słonej wodzie i mogą rozpuścić się w ciągu miesiąca.
Anody magnezowe nie nadają się do przebywania w słonej wodzie. Jeśli statek znajduje się w słonej wodzie dłużej niż 7 dni (14 dni w roku), należy rozważyć wymianę anod.

Anody magnezowe nigdy nie powinny być montowane na drewnianych kadłubach, ponieważ rozkład elektrochemiczny uszkodzi deski.